top of page

NODARBOŠANĀS AR MĀKSLU, SAMAZINA STRESA HORMONUS JŪSU ORGANISMĀ

 

Vai Jūs esat Van Gogs vai Jums nav iemaņu zīmēšanā, jauns Drexel universitātes pētījums atklājis, ka nodarbošanās ar mākslu ievērojami samazina stresa hormonus Jūsu organismā.

Lai gan pētnieki no Drexel universitātes Māszinību un veselības profesijas uzskata, ka pagātnes pieredze nodarbojoties ar mākslu, var pastiprināt stresa samazinošo ietekmi, pētījums tomēr parādīja, ka nodarbošanās ar mākslu katram tomēr iedod līdzīgu labumu.

„Tas vienlaikus gan bija, gan nebija pārsteigums”, sacīja pētījuma iniciators, radošās mākslas terapijas docents, Girija Kaimal.

„Tas nebija pārsteigums, jo tā ir mākslas terapijas galvenā ideja: ikviens ir radošs un ikviens var būt izteiksmīgs vizuālajā mākslā, strādājot atbilstošā vidē. Es tomēr ceru, ka, iespējams, efekts var būt spēcīgāks tiem, kuriem ir iepriekšēja pieredze mākslā”.

„Biomarķieri” ir bioloģiskie rādītāji (kā hormoni), kas var tikt izmantoti, lai novērtētu apstākļus organismā, piemēram, lai novērtētu stresu. Kortizols ir viens no šādiem hormoniem, kas tika mērīts, izmantojot siekalu paraugus. Jo uztrauktāks ir cilvēks, jo augstāks ir kortizola līmenis.

Šajā pētījumā piedalījās 39 pieaugušie vecumā no 18–59 gadiem, kas piedalījās 45 minūšu ilgā mākslas nodarbībā. Kortizola līmenis tika novērtēts pirms un pēc mākslas radīšanas procesa.

Dalībniekiem pieejamie materiāli – marķieri un papīrs, modelēšanas māls un kolāžas materiāli. Netika dotas nekādas norādes – katrs dalībnieks varēja izvēlēties, ar kādiem materiāliem strādāt, lai radītu to, ko vēlējās.

No visiem, kas piedalījās pētījumā, nedaudz mazāk kā puse ziņoja, ka viņiem ir ierobežota pieredze mākslas radīšanā. Pētnieki atklāja, ka 75% dalībnieku kortizola līmenis samazinājās 45 minūšu laikā. Un, lai gan bija dažas atšķirības, cik daudz kortizola līmenis samazinājās, tomēr nebija nekāda saistība starp to, vai dalībniekiem bija kāda pieredze mākslas radīšanā vai nebija.

Vēlāk pētījuma dalībniekiem tika lūgts aprakstīt, kā viņi jūtās, radot mākslas darbu.

„Tas bija ļoti relaksējoši”, kāds rakstīja. „Apmēram pēc 5 min es jutos mierīgāks. Man bija iespēja darīt lietas, kuras nekad iepriekš neesmu darījis. Nodarbošanās ar mākslu deva man iespēju domāt par nākotni”.

Aptuveni 25% dalībnieku tika reģistrēts augstāks kortizola līmenis – tas nebija nekas slikts.

„Neliels kortizola līmenis ir būtisks”, skaidroja pētnieks. „Piemēram, mūsu kortizola līmeņi atšķiras visas dienas garumā – tas ir augstāks rīta pusē, jo tas ir tas, kas dod mums enerģijas impulsu dienas uzsākšanai”.

Pētnieks un viņa komanda uzskatīja, ka, tas, kādu materiālu mākslas veidošanai izvēlējās pētījuma dalībnieki, arīdzan ietekmē kortizola līmeni. Viņi uzskatīja, ka, izmantojot mālu vai zīmēšanu ar marķieri – kortizola līmenis ir zems. Tas tomēr netika pierādīts, jo tam netika atklāta nozīmīga korelācija.

Pētījumā tika atklāta neliela korelācija starp cilvēka vecumu un zemāku kortizola līmeni.

Šie rezultāti pētnieku izbrīnīja – kā jauni koledžu un augstskolu studenti tiek galā ar stresu – un kā radošā māksla var palīdzēt.

„Es domāju, ka viens no iemesliem varētu būt, ka gados jaunāki cilvēki spēj vieglāk atrast veidus kā tikt galā ar stresu un izaicinājumiem, bet vecākiem cilvēkiem ir savas, dzīves laikā iegūtas, metodes kā tikt galā ar stresu, ierobežojot to efektīvāk”, sacīja pētnieks.

Ņemot vērā to, ka pētnieks plāno pētījumu paplašināt, pētot to „vai radoša sevis izteikšana terapijas vidē var samazināt stresu”. Šajā pētījumā tiks izmantoti citi biomarķieri. Lai iegūtu pilnīgāku ainu, mērītas tiks alfa amilāzes un oksitocīns.

Bez tam, pētnieks plāno arī izpētīt, kā vizuālā māksla ietekmē pacientus to dzīves beigu posmā un viņu aprūpētājus. „Mēs vēlamies, lai, galu galā, tiktu pārbaudīts, kā nodarbošanās ar radošo varētu palīdzēt gan psiholoģiskās labklājības uzlabošanai, gan fizioloģiskai veselībai”.

Sīkāka informācija: http://drexel.edu/now/archive/2016/June/Art_Hormone_Levels_Lower/#sthash.ZGhsveHZ.dpuf

AT ANY SKILL LEVEL, MAKING ART REDUCES STRESS HORMONES 

By Frank Otto

 

Whether you’re Van Gogh or a stick-figure sketcher, a new Drexel University study found that making art can significantly reduce stress-related hormones in your body.

 

Although the researchers from Drexel’s College of Nursing and Health Professions believed that past experience in creating art might amplify the activity’s stress-reducing effects, their study found that everyone seems to benefit equally.

 

“It was surprising and it also wasn’t,” said Girija Kaimal, EdD, assistant professor of creative arts therapies. “It wasn’t surprising because that’s the core idea in art therapy: Everyone is creative and can be expressive in the visual arts when working in a supportive setting. That said, I did expect that perhaps the effects would be stronger for those with prior experience.”

 

The results of the study were published in Art Therapy under the title “Reduction of Cortisol Levels and Participants’ Responses Following Art Making.” Kendra Ray, a doctoral student under Kaimal, and Juan Muniz, PhD, an assistant teaching professor in the Department of Nutrition Sciences, served as co-authors.

 

“Biomarkers” are biological indicators (like hormones) that can be used to measure conditions in the body, such as stress. Cortisol was one such the hormone measured in the study through saliva samples. The higher a person’s cortisol level, the more stressed a person is likely to be.

 

For Kaimal’s study, 39 adults, ranging from 18 to 59 years old, were invited to participate in 45 minutes of art-making. Cortisol levels were taken before and after the art-making period.

 

A depiction of Philadelphia City Hall using modeling clay by one of the study participants. Courtesy of Girija Kaimal.

A depiction of Philadelphia City Hall using modeling clay by one of the study participants. Courtesy of Girija Kaimal.

Materials available to the participants included markers and paper, modeling clay and collage materials. There were no directions given and every participant could use any of the materials they chose to create any work of art they desired. An art therapist was present during the activity to help if the participant requested any.

 

Of those who took part in the study, just under half reported that they had limited experience in making art.

 

The researchers found that 75 percent of the participants’ cortisol levels lowered during their 45 minutes of making art. And while there was some variation in how much cortisol levels lowered, there was no correlation between past art experiences and lower levels.

 

Written testimonies of their experiences afterward revealed how the participants felt about the creating art.

 

“It was very relaxing,” one wrote. “After about five minutes, I felt less anxious. I was able to obsess less about things that I had not done or need [ed] to get done. Doing art allowed me to put things into perspective.”

 

However, roughly 25 percent of the participants actually registered higher levels of cortisol — though that wasn’t necessarily a bad thing.

 

“Some amount of cortisol is essential for functioning,” Kaimal explained. “For example, our cortisol levels vary throughout the day — levels are highest in the morning because that gives us an energy boost to us going at the start of the day. It could’ve been that the art-making resulted in a state of arousal and/or engagement in the study’s participants.” 

 

A collage the participant made that he titled, "The Evolution of a Seed of an Idea." Courtesy of Girija Kaimal.

A collage the participant made that he titled, "The Evolution of a Seed of an Idea." Courtesy of Girija Kaimal.

Kaimal and her team believed, going into the study, that the type of art materials used by participants might affect cortisol levels. They thought that the less-structured mediums — using clay or drawing with markers — would result in lower cortisol levels than the structured — collaging. That, however, wasn’t supported by the results, as no significant correlation was found.

 

The study did find a weak correlation between age and lower cortisol levels. Younger participants exhibited consistently lower cortisol levels after they’d created art.

 

Those results made Kaimal wonder about how young college students and high school students deal with the stress that comes from academia — and how creative arts can help. 

 

“I think one reason might be that younger people are developmentally still figuring out ways to deal with stress and challenges, while older individuals — just from having lived life and being older — might have more strategies to problem-solve and manage stress more effectively,” Kaimal said.

 

In light of that, Kaimal plans to extend the study to explore whether “creative self- expression in a therapeutic environment can help reduce stress.” In that study, other biomarkers like alpha amylase and oxytocin will also be measured to give a more comprehensive picture.

 

Additionally, Kaimal also plans to study how visual arts-based expression affects end-of-life patients and their caregivers. 

 

“We want to ultimately examine how creative pursuits could help with psychological well-being and, therefore, physiological health, as well,” she said.

 

See more at: http://drexel.edu/now/archive/2016/June/Art_Hormone_Levels_Lower/#sthash.ZGhsveHZ.dpuf

bottom of page