top of page

TELPU ĪRES UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 

Telpu rezervāciju iespējams veikt, rakstot e-pastā vai zvanot pa tālruni 

 

e-pasts: m22artspace@gmail.com         

tālrunis: 29 32 04 95

 • Viss nomas maksājums + iespējamais depozīts ir jāveic vismaz vienu dienu pirms dienas, kad tiek iznomātas telpas. Maksājums var tikt veikts ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā 

 • Konta nr. nosūtīsim pēc pieprasījuma.

 

            Ieva Vītola-Lindkvista

            Mālu iela 22, Kuldīga, LV-3301

 • Nomas telpu atslēgas var saņemt nomas dienā, ne agrāk.

 • Nomas telpu atslēgas pēc nomas beigām ir jānogādā adresē: Mālu iela 22, Kuldīgā – ēkā, kas atrodas blakus nomas telpām.

 • Nomas telpas ir jāatbrīvo līdz nomas laika beigām.

 • Mēs piedāvājam telpu nomu ar un bez galīgās tīrīšanas.

 • Ja nomas telpu tīrīšanu veic nomnieks, saimnieks nomniekam atgriež ieturēto depozītu – 30 Eur.  

 • Depozīta atmaksa tiek veikta, ja nomas telpas tiek nodotas līdz nomas termiņa beigām tīras un labā stāvoklī.

 • Telpu nomnieks ir atbildīgs par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies nomas laikā.

 • Pasākumam jānorisinās telpu iekšienē un trokšņi ārpus nomas telpām ir jānovērš.

 • Nomas telpas nedrīkst tikt iznomātas trešajām personām bez telpu īpašnieku atļaujas.

m22.jpg
bottom of page