top of page

Ko teica dalībnieki..

"Māksla-ka-terapija lieliski palīdz kļūt savas dzīves māksliniekam. Tam, kurš saskata jaunus risinājumus un uzdrošinās būt pats.

Ļoti patika atziņa, ka mūsos katrā dzīvo vesels parlaments. Šī ideja noteikti palīdz izprast un iepazīt sevi labāk.

Esmu iemācījusies to, ka ar zīmējuma lapas malu nekas nebeidzas. Un arī to, ka mūsu rīcībā vienmēr ir vairāk nekā divas dimensijas."

"Māksla-ka-terapija - veldze dvēselei! Paldies par šo malku veldzes.Man patika būt šajā telpā ar krāsām, otām un dažādiem materiāliem.Patika Oles komunikācijas stils, iejūtība, interese, neuzbāzība, kas ļauj procesiem notikt.Es jutos labi, jo saņēmu to, ko vēlējos, savu emociju saikni ar krāsām, darbošanos radoši."

"Sava radošuma restaurācija, intensificēšana, uzplaucēšana.Tikšanās ar savu iracionālo daļu un tajā esošo resursu atgūšana un spēcināšana. Vide - gan fiziskā ( telpa, krāsas ,materiāli ), gan emocionālā ir burvīgs pamats, lai viegli atvērtos pašizziņas procesam. Paldies, Ieva un Ole!Katrā nodarbībā sanāk tikties ar sava spēka avotu. Vai nu transformējot smagās jūtas vao pieredzi, vai pa taisno uzkāpjot uz takas, lai tiktos ar to."

"Jutos iedrošināta vienkārši zīmēt, krāsot. Guvu svarīgas atziņas par dzīvi, saviem pārdzīvojumiem. Patīkama kompānija, radoša atmosfēra, jauki būt kopā. Ole vienkārši un neuzbāzīgi iedrošinoši vienlaikus pasaka svarīgas liets. Cerīgi!"

"Būt patiesam – tam, kas Tu esi, ir liela dzīves greznība. Darbošanās Mākslas terapijā palīdz vairāk izprast, kas esi un no kurienes nāc. Šeit tiek atvērts katra radošums. Caur darbošanos un plašu emociju gammu, ir iespēja sajust, nojaust un dažbrīd pat saprast, kas ir Tavs patiesais ES. Paldies!"

bottom of page