Mālu iela 22, Kuldīga / Gaujas iela 5, Riga . e-pasts: m22artspace@gmail.com / Tālrunis: 293 20 495

ZĪMĒŠANA UN KOMPOZĪCIJA pieaugušajiem

 

Īsākais ceļš, lai aprakstītu zīmēšanu, šķiet, ir šis: zīmēšana ir skatīšanās un mācīšanās kā zīmēt, un arī skatīšanās uz lietām no jauna redzespunkta.

Simtiem gadu zīmēšana ir bijusi nozīmīga vizuālajā mākslā, jo tā māca mūs redzēt apzinātā ceļā. Zīmēšanas veidu ir neticami daudz, daudzi no tiem ir aizraujoši un interesanti. Šī kursa ietvaros mēs apgūsim gan zīmēšanas pamatus, gan daudzas citas zīmēšanas pieejas.

Tajā pašā brīdī darīsim arī to, ko sauc par kompozīciju. Mēz izkārtosim objektus, kurus zīmēsim, dažreiz strādāsim ar skicēm, citreiz veidosim kolāžu. Mēs apgūsim „attēla ģeogrāfiju”.

Ja Tu esi iesācējs vai arī Tev ir kādas iemaņas – jebkurš būs ieguvējs! Kopā mēs viens otru pilnveidosim.

Jūs iemācīsieties:

 • Zīmēt to, ko redzi – tas ir kursu pamats,

 • Materiālus un to tehnikas,

 • Lineāro zīmēšanu, līniju dažādību,

 • Ēnošanu un darbošanos ar pelēkajiem toņiem,

 • Telpu un perspektīvi zīmējumā,

 • Proporciju, ritmu, kompozīciju.

 

Nodarbības vadīs pasniedzējs Ole Lindqvist no Dānijas. Nodarbības norisināsies angļu valodā – parasti tas nesagādā nekādas problēmas!

DRAWING AND COMPOSITION

 

The shortest way to describe drawing goes probably like this: 

Drawing is SEEING and learning how to draw also means seeing with new eyes.  

And for hundreds of years drawing has been important to visual arts because it teaches us seeing in a conscious way. 

The approaches to drawing are incredibly numerable, many of them are exiting and interesting.

 

On this course we work with the basics of drawing through a number of approaches. 

And at the same time we deal with what we call composition. We arrange objects we draw, sometimes works with sketch and collage, we learn to know “the geography of the picture”.

 

Are you a beginner or do you already have some skills: everybody can benefit as we look for everyones weaker points and then work on improving them. 

 

Drawing is a pleasure. It can be slow or quick, it can demand careful attention or flowing movement and it can give you satisfying results.

 

Here is what you will learn:

 

 • To draw what you see – this is basic to this course.

 • Materials and their techniques.

 • Linear drawing, the variation of lines.

 • The shaded drawing and working with the greyscale.

 • Space and perspective in the drawing.

 • Proportion, rythm, composition.

 

The teacher Ole Lindqvist, is from Denmark and the teaching will be in an easy english. Usually this gives no or only small problems as we help each other in cases where translation is needed.